تادانه

امروز روز تولد «ناهید طباطبایی» است
عکس: جواد آتشباری

ناهید طباطبایی
متولد 14 بهمن 1337 تهران

درباره این نویسنده
اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا
اینجا
و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment