تادانه

بوي پرتقال مي‌داد

حسن بني عامري را خيلي سال است مي شناسم؛ عصبي و لجوج و بدخلق در خاطر داشتم تا وقتي ديدمش در روزنامه جمهوري اسلامي (يادت هست حسن! خواستم سيگار بكشم و اتاقت پنجره نداشت؟ بعد هم كبريت گير نياوردم؟ سال 77 بود به گمانم)

بعد حسن بني عامري را ديدم مهربان و آرام و دوست داشتني و از اهالي ميلك حتي (يادت هست آمده بودي روزنامه انتخاب، پيش ِ محسن فرجي و ابراهيم زاهدي ؟ و بعد گفتي يوسف پس كي مي خواي كتاب چاپ كني؟)

حسن بني عامري اهل مصاحبه نيست و نبوده و نمي دانم خواهد شد در آينده آيا يا نه، اما ذره بين دستش گرفته و همه چيز را مي بيند و نمي گذارد چيزي از دستش دربرود (يادت مي آيد اولين بار درباره عزيز و نگار با راديو حرف زده بودم و شنيده بودي و تبريك گفتي؟)

بعد توانستم محمدرضا كاتب، يار غارش و گرمابه و گلستانش را وادارم به تن دادن به مصاحبه اما (يادت مياد با اين كه قول داده بودي، زدي زيرش، همون سال ها؟)

حالا خوشحالم كه بهت توجه كردند؛ اين شادي كم شادي اي نيست حسن بني عامري عزيز. خوشحالم فراوان فراوان
قربانت يوسف

درباره فرشته‌ها بوي پرتقال مي‌دهند ِ حسن بني‌عامري [امير احمدي آريان]
به نامزدهای جایزه منتقدان مطبوعات اضافه شد ... اينجا

گفتگویی پیش بینی نشده با حسن بنی عامری ... اينجا
کجايی حسن؟ خوبی؟ از ادبيات چه خبر؟ ... اينجا
پرتقال ها بوي بهشت مي دهند ... اينجا
يکي از بهترين ها ... اينجا
برنده جايزه واو ... اينجا

***

خبر ... اينجا و اينجا و اينجا
حواشي جايزه ... اينجا
گزارش تصويري ... اينجا
خيلي سال بود بوي پرتقال مي‌داد ... اينجا
سفري شبانه با بهمن شعله‌ور در تهران ... اينجا
مروي بر نامزدهاي جايزه نويسندگان و منتقدان مطبوعات ... اينجا

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
2 Comments:
Anonymous Anonymous said...
منم خيلي خوشحالم كه حسن بني‌عامري اين جايزه را برد. برايش آرزوي موفقيت مي‌كنم.

Anonymous Anonymous said...
سلام

باعث خوشحالی ست .تبریک می گم
در پناه پاییز افرین روزهایی سبز و بلند فرا رویشان باد..

Post a Comment