تادانه

سفري شبانه با شعله‌ور

بعضي اوقات اين هم شادي است؛ شادي از اين كه بهمن شعله ور ايران است و تو داري مي بيني چهره اش را.
دوستي كه امروز زنگ زده بود كه حتما بيا مراسم منتقدان مطبوعات، تاكيد كرد كه برات جالب خواهد بود. پرسيدم چرا؟ گفت چون شعله ور مي آيد.
بعد گفت راستي جالبه بدوني كه شعله ور گفته دوست داره اين نويسنده هاي جوان را هم ببينه.
گفتم مثلا كي؟
گفت مثلا محمود دولت آبادي.

بعد مرديم از خنده؛ دوتايي.

پس‌نوشت: شاد بود و خندان؛ متولد 1319 است.
وقتي رسيدم احمد غلامي و مهدي يزداني خرم و كامران محمدي و حسن محمودي و نگار اسكندرفر و ناصر غياثي يك طرف بودند و بهمن شعله‌ور طرف ديگر. مودب و آشنا بلند مي شد و به تازه واردها دست مي داد و بعد مي نشست و ادامه حرفش را مي زد. باور نمي كردم اين آدم همون آدمي باشد كه من تصور مي كردم. فكر مي كردم بايد پير باشد و پير و پير. باور كنيد از من ِ 34 ساله شاداب تر بود.
از خاطراتش با شاملو گفت و جلال آل احمد و بهرام صادقي و ...
تهراني حرف مي زد؛ غليظ غليظ.
باور نكردني بود. مي گفتند بعد از چهل و چند سال برگشته ايران؛ باور نكردني بود چون از تهراني هاي امروزي تهراني تر و سليس تر حرف مي زد.
قرار شد من برسانمش تا ونك. با محمد حسيني و شعله ور راهي شديم. محمد اولين چيزي كه پرسيد همين بود كه چه خوب تهراني حرف مي زند. خنديد و گفت خب تهراني ام ديگه.
بعد من همين خاطره اي كه بالا خوانديد ازش پرسيدم. گفت نه اينطور نبوده و دولت آبادي رو با اين كه از نزديك نديده بوده اما مي شناخته. البته گفت زماني كه من كار مي كردم دولت آبادي نبود (گفت شهرستاني است انگار) كه گفتم بله سبزواري است.
بسيار خوش برخورد بود.
وقتي حرف مي زد خوشم اومد ازش.
خودش بود. بي هيچ ادا و اطواري.
مثل ماها نيست كه خودمون رو هزار جور مي گيريم.
فكر كنم امشب حسابي تعجب كرده كه چه طور جماعت از ديدنش كف كرده بودند.

گفتگو با بهمن شعله‌ور ... اينجا
درباره سفر شب ِ‌بهمن شعله‌ور ... اينجا
يك فصل از سفر شب ِ‌ بهمن شعله‌ور ... اينجا
درباره بهمن شعله ور - نوشته رضا مختاري ... اينجا
"سرزمين هرز" را در سال 1343 ترجمه كرد ... اينجا
سرزمين هرز-تي اس اليوت-بهمن شعله ور ... اينجا
نويسندگان فراموش شده؛ بهمن شعله ور - نوشته مهدي يزداني خرم ... اينجا
***
خبر ... اينجا و اينجا و اينجا
حواشي جايزه ... اينجا
گزارش تصويري ... اينجا
خيلي سال بود بوي پرتقال مي‌داد ... اينجا
سفري شبانه با بهمن شعله‌ور در تهران ... اينجا
مروي بر نامزدهاي جايزه نويسندگان و منتقدان مطبوعات ... اينجا
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment