تادانه

نامزدهاي جايزه منتقدان

صفحه هشت و صفحه نه (Pdf)

مروري بر دوره هشتم [محمد ولي زاده]

درباره ميم ِعلي‌مراد فدايي‌نيا
[سعيد طباطبايي]
درباره سالمرگي ِ اصغر الهي [فرشته احمدي]
درباره حلقه كنفي ِ وحيد پاك‌طينت
[اسدا... امرايي]
درباره عسكر گريز ِ محمدآصف سلطان‌زاده [طلا‌ نژادحسن]
درباره شب‌هاي چهارشنبه ِ آذردخت بهرامي
[رضا مختاري]
درباره فرشته‌ها بوي پرتقال مي‌دهند ِ حسن بني‌عامري [امير احمدي آريان]
درباره زندگي مطابق خواسته‌ي تو ... ِ اميرحسين خورشيد‌فر [فتح‌ا... بي‌نياز]
درباره عقرب روي پله‌هاي راه‌آهن ... ِ حسين مرتضائيان آبكنار [جواد عاطفه]
***
مروري بر نامزدهاي جايزه پكا ... دوره هشتم
مروري بر نامزدهاي جايزه هوشنگ گلشيري- دوره هفتم
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment